טקס אות הדאגה

לילדים ונוער בסיכון לשנת תשפ"ב

אות הדאגה לילדים ונוער בסיכון מוענק לאישים וארגונים בעולם היהודי והישראלי אשר תרמו תרומה משמעותית למכרעת למען ילדים ובני נוער במצבי סיכון
 

אות הדאגה מוענק לאלה אשר חרטו על דגלם את התרומה לקהילה ואת הסיוע לילדים ולנוער בסיכון. הם תרמו רבות לדור הצעיר, ובכך סייעו להתפתחות החברה במדינת ישראל. הזוכים בפרס נבחרים ע”י ועדת שופטים בראשות שופט בדימוס.

ועדת הפרס

מר אהרון אמינוף יו"ר

נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת בדימוס

מר נתן שרנסקי

השר לשעבר, יו”ר הסוכנות היהודית לשעבר, חתן פרס ישראל

הגב' דלית שטאובר

מנכ”לית משרד החינוך לשעבר

מר אמיר כוכבי

ראש עיריית הוד השרון 

הגשת מועמדות

מוזמנות בזה הצעות של מועמדים לקבלת הפרסים:

  • רשאים להיכלל ברשימה המוגשת לוועדת הפרס אישים ישראלים ושלא ישראלים, תאגידים ועמותות וכן אנשים שהלכו לבית עולמם.
  • על כל הנכללים ברשימה זו להיות בעלי תרומה מכרעת להתפתחות תחום הסיוע לילדים ונוער בסיכון
  • ועדת הפרס רשאית לחלק עד 4 אותות בשנה.

הצעות וטפסים מלאים יש להגיש לכתובת המייל: othadeaga@rge.org.il