מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות

רחוב קלאוזנר 15, תל אביב
( כניסה משער 2 )
החנייה הקרובה במוזיאון הטבע ( מול שער 2 ) או בחניונים הסמוכים